Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Valpreventie

bananenschilIn de maand juni heeft WZC Beatrix in samenwerking met de fysiopraktijk, de dorpscoöperatie en NNCZ een aantal dingen opgezet met als thema valpreventie. Hiervoor worden twee voorlichtingsavonden gehouden en een informatie markt.

De voorlichtingsavonden zijn op:
maandag 19 juni, 19.30 -21.00 uur in WZC Beatrix en woensdag 21 juni, 19.30 -21.00 uur in ’t Anker. De informatiemarkt is op donderdag 29 juni: 14.00 -16.00 uur in 't Anker

Wilt u weten hoe u zo lang, goed en veilig mogelijk thuis kan blijven wonen? Kom dan naar de voorlichtingsavonden en informatiemarkt valpreventie. Deze is voor iedereen; cliënten van Woon zorgcentrum Beatrix, mantelzorgers, familie, professionals in de zorg en dorpsbewoners!

De voorlichting gaat over:

> Risicofactoren voor vallen

> Het voorkomen van vallen

> Het voorkomen van botbreuken

De avonden zijn interactief en er zijn verschillende stands op de informatie markt.

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang