Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Tramlijn beter begaanbaar

20170917 161652Sinds enige jaren bestaat in Hollandscheveld de Werkgroep Dorpsverfraaiing die min of meer zelfstandig werkt onder de vleugels van Plaatselijk Belang. Een van de successen van de werkgroep was de realisatie van de reconstructie van Het Hoekje. Ook zetten ze zich twee ker per jaar in, samen met een groep vrijwilligers, voor het schoonmaken van de wegen en bermen in en rond Hollandscheveld.

Een recent succesje is het op hun verzoek verharden van het gedeelte Tramlijn tussen de Beatrix en De Veldrus, achter de Prins Claushof. Meerdere verzoeken richting werkgroep om dit gedeelte van de Tramlijn beter begaanbaar te maken zorgden er voor dat er contact werd gezocht met de gemeente. Zonder al te veel bureaucratie kon snel overgegaan worden tot een verharding. Het resultaat is dat een dezer dagen wordt begonnen met de voorbereidingen, het opschonen en maaien etc. Daarna wordt overgegaan tot het aanbrengen van een zg. Nobrecal verharding. Dit is dezelfde verharding als op het pad langs de Hoogeveense Vaart. Een en ander zal zorgen voor een veel betere begaanbaarheid voor niet alleen de bewoners van Beatrix, die wel een een ommetje maken, maar voor iedereen dit pad graag wil gebruiken maar tot op heden dit niet deed vanwege het modderige en slechte oppervlak.

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang