Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Gezamenlijke zangdienst

IMG 5960Naar goede gewoonte zal op de avond van de laatste zondag van het oude kerkelijk jaar (zondag 26 november) een gezamenlijke zangdienst worden gehouden. Deze zal worden gehouden in de Ned. Hervormde Kerk (Hendrik Raakweg) te Hollandscheveld en begint om 19.00 uur.

Aan deze dienst zal worden meegewerkt door de beide predikanten, ds. Kramer en ds. Peschar. En in muzikaal opzicht zal medewerking worden verleend door het Interkerkelijk Evangelisatiekoor uit Hoogeveen onder leiding van de heer Tjalling Meinsma. Dit koor heeft een aantal leden uit ons eigen Hollandscheveldse midden, dus dat zal heel vertrouwd aanvoelen…

Het thema van deze dienst zal zijn: “Een hoopvol perspectief!” En door alle liederen en samenzang zal dit thema als een rode draad lopen. Het belooft een sfeervolle zangdienst te worden. U bent allen van harte welkom!

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang