Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Ruststand bij Hollandscheveld - Tonego = 0 - 0

by Gerrie Bijl

Initiatiefnemers zorg enquête tevreden over uitslag

coopEerste globale indruk:

De inwoners van Hollandscheveld konden het huis aan huis verspreide enquêteformulier over een eventueel op te richten dorpscoöperatie voor de zorg tot 23 mei jl. ingevuld inleveren. Van deze mogelijkheid is volop gebruik gemaakt. De initiatiefnemers, die namens Plaatselijk Belang de omvangrijke klus op zich hebben genomen, zijn tevreden. Zij kunnen er nog niet al te veel over zeggen omdat de resultaten nog geanalyseerd moeten worden om op alle onderdelen goede conclusies te kunnen trekken. Dit zullen de initiatiefnemers in de komende maanden gaan doen. Als schot voor de boeg willen ze al wel kwijt dat 26%  van de verspreide formulieren zijn terugontvangen. Dit wil zeggen, dat meer dan 500 inwoners/huishoudens zorg en welzijn belangrijk genoeg vonden om het formulier in te vullen. Met dit aantal achten de initiatiefnemers de resultaten ruimschoots representatief voor het dorp. Eén centrale organisatie in Hollandscheveld, waar men voor alle zorg en welzijnsvoorzieningen terecht kan, is voor meer dan 80% belangrijk tot zeer belangrijk. Een belangrijke uitslag is ook, dat 94% van mening is, dat je zorg en welzijn maar beter zelf in Hollandscheveld kunt organiseren. De afstand tussen cliënt en organisatie is dan klein. 60% van de deelnemers aan de enquête zegt nu al, lid te zullen worden van de dorpscoöperatie, als  die er komt. Precies de helft wil zich actief (gaan) inzetten voor de inwoners die dit nodig hebben.

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang