Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Uitslag enquête Hollandscheveld Energie Neutraal

en4De werkgroep “Hollandscheveld Energie Neutraal” heeft bij de PR8VELD van afgelopen september een bewonersenquête laten verspreiden m.b.t. een onderzoek naar “lokale energie initiatieven” van de Rijksuniversiteit Groningen.

De resultaten van deze bewonersenquête zijn binnen! Van de circa 2200 huishoudens, hebben 251 de vragenlijst teruggestuurd. Dat betekent dat ongeveer 11% van de benaderde huishoudens in Hollandscheveld de enquête heeft ingevuld.

Zo’n 30 huishoudens zijn bereid om te investeren in een proefproject om energie te besparen, 87 huishoudens geven aan hier misschien aan mee willen te doen en 81 huishoudens hier niet aan meewerken.

 

Ruim 50% geeft aan geïnteresseerd te zijn om samen met de dorpsgenoten Hollandscheveld binnen 10 jaar energie neutraal te maken, terwijl een kleine 40% hier nog over twijfelt.

Daarnaast geven 47 huishoudens aan samen met dorpsgenoten te willen investeren om energie te produceren, terwijl 103 huishoudens zegen dit misschien te willen doen waar 50 huishoudens zeggen dit niet te willen.

 en-01

Naast de maatregelen zoals isolatie, HR glas, zonnepanelen en warmtepomp worden er ook nog vele andere energiebesparende maatregelen genomen, zoals pellet kachel, hout kachel, ledlampen, spaarlampen, zonneboiler enz.

In de grafiek hiernaast zie je een overzicht met het aantal maatregelen per huishouden.

Inventarisatie belangstelling verder onderzoek

Naar aanleiding van de korte vragenlijst hebben 159 huishoudens aangegeven (misschien) deel te willen nemen aan het vervolgonderzoek, 79 online en 80 via de post.

Dit vervolg onderzoek wordt omstreeks 8 december uitgevoerd.

 en-02

Heeft u de bewoners enquête gemist en wilt u toch meedoen neem dan contact op met Fleur Goedkoop (f.goedkoop@rug.nl).

 

De Stichting Samen Energie Neutraal presenteerde op 8 november 2017 een integrale Quick-fit oplossing waarmee een groot percentage woningen in Nederland versneld energieneutraal kan worden. Dit ongeacht hun type, zonder verhoging van woonlasten en zonder dat eerdere maatregelen in de woning tenietgedaan en andere maatregelen belemmerd worden.

 en-03

Verdere stappen voor meer wooncomfort of verdere energiebesparing zijn meer woningspecifiek en vereisen deskundig detailadvies. Vanzelfsprekend blijven ook deze belangrijk voor de versnelling richting energieneutraliteit van Nederland, maar vergen substantieel meer investeringen op huishoudniveau.

De Quick-fit oplossing

De Quick-fit oplossing bestaat uit twee acties van huiseigenaren en een actie van andere partijen.

De gevraagde acties van de huiseigenaren zijn:

 

1. Installatie van een hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting en een goede

warmte-afgifte leidt, ongeacht het woningtype, tot een besparing van minimaal 50 procent van het gasgebruik zonder verhoging van de woonlasten. Het exacte percentage is vooral

afhankelijk van de gezinssamenstelling en het daarmee samenhangende warmwatergebruik.

 

2. Bewoners produceren zelf of samen een deel van hun elektriciteit en/of nemen alle

elektriciteit, inclusief de extra elektriciteit voor de warmtepompen, af van duurzame

bronnen, direct van wind en zon.

 

Omdat huishoudens gedeeltelijk afhankelijk blijven van het gas, is ook verduurzaming van de gasproductie vereist.

De derde actie in de Quick-fit oplossing bestaat dan ook uit een versnelde invoering van een nieuwe technologie om groen gas voor huishoudens te produceren, gebruikmakend van hun eigen afval:

 

3. Uit rioolslib, groen keukenafval en met waterstof uit niet bruikbare pieken zonne-energie kan ruim voldoende groengas worden geproduceerd om de rest van het gasgebruik van alle huishoudens te dekken en seizoensopslag van duurzame energie in het bestaande gasnetwerk te realiseren.

Dit leidt niet tot verhoging van de gasprijs en daarmee niet tot verhoging van de woonlasten.

 

Om de samenhang tussen de drie componenten te versterken wordt voorgesteld dat huiseigenaren,

die warmtepompen hebben aangeschaft of andere gas-besparende maatregelen hebben genomen, groengascertificaten krijgen als hun eigen rioolslib voor groengas-productie wordt gebruikt.

 

Meer informatie valt te lezen op: www.samenenergieneutraal.nl

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang