Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

No tweets found.

Bericht uit de Hervormde Gemeente

DSC08795400 jaar “Dordt” in het kort…

Een van de gebeurtenissen die het leven in de Kerk van Reformatie sterk heeft gestempeld vond plaats in het winterseizoen van 1618-’19: de grote Synodevergadering welke op last van de Staten- Generaal gehouden werd in Dordrecht. Aanleiding tot deze vergadering was om te proberen een eind te maken aan diep in onze samenleving doorwerkende godsdienstige tegenstelling tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen). Dit conflict had zich destijds in de voorafgaande jaren tot een splijtzwam in de Nederlandse maatschappij en politiek ontwikkeld.

Een van de tastbare erfstukken van deze historische gebeurtenis zijn de “Dordtse Leerregels”, die samen met de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus de “Drie formulieren van Enigheid” vormen, en op die manier al eeuwenlang mede richting hebben gegeven aan het geloofsleven binnen het Protestantisme. Het onderwerp kan niet zomaar als ouderwets en uit de tijd worden weggezet! Zo is het bijvoorbeeld nog maar kort geleden dat aantredende onderwijskrachten bij de vroegere Ds. Kooimanschool werd gevraagd of zij de “Drie formulieren van Enigheid” (dus onder andere de “Dordtse Leerregels”) wilden onderschrijven.

In de gezamenlijke avonddienst van zondag 28 oktober (bijna 501 jaar na hervormingsdag!) willen we in de Ned. Hervormde kerk te Hollandscheveld (Hendrik Raakweg) aan deze historische gebeurtenis aandacht schenken, met als insteek: wat was de aanleiding tot de Nationale Synode van 1618-’19? Waarover gaat het bij de Dordtse Leerregels? En wat mag voor ons vandaag de dag daar de betekenis van zijn? Ds. J.M. Peschar hoopt in deze dienst voor te gaan. U en jij bent van harte welkom!

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang