Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Het vuur van De Smederijen brand volop

beweegtuinVorig jaar werden de criteria voor het in aanmerking komen voor een bijdrage door De Smederijen van Hoogeveen gewijzigd. De nieuwe aanpak hield in dat de nadruk kwam te liggen op het sociale aspect van de aanvragen in plaats van het meer fysieke karakter dat de aanvragen tot dat moment hadden. Op een brainstormavond in oktober waarbij elke Hollandschevelder welkom was kwamen er tal van leuke ideeën naar voren. De mensen die de ideeën naar voren brachten konden vervolgens als ze dat wilden een officiële aanvraag bij de Smederijen indienen. Dit gebeurde  uiteindelijk door een 9-tal organisaties of groeperingen. De leden van de initiatiefgroep, die bestaat uit een aantal beroepskrachten van de gemeente en enthousiaste dorpsbewoners hadden toen de moeilijke taak om te beoordelen of de ingediende ideeën in aanmerking kwamen voor een bijdrage.

Uiteindelijk bleven er vier wensen/ideeën over die geschikt bleken en aan de gestelde criteria voldeden.

Deze ideeën waren:

Meer van Galilea

De organisatie van het Hemelvaartsdagspektakel op Schoonhoven  “Het meer van Galilea” wilde graag de beschikking hebben over een aggregaat en een koffiezetapparaat om zo de organisatie eenvoudiger te maken, geld te besparen en de honderden vrijwilligers beter te verzorgen. Het sociale karakter van dit spektakel uit zich in de duizenden bezoekers dat zich jaarlijks op de avond van Hemelvaartsdag op Schoonhoven verzamelt en de grote saamhorigheid onder de vele vrijwilligers en medewerkers. De aangeschafte apparatuur zal zoals alle met geld van de Smederijen aangeschafte zaken beschikbaar zijn voor alle in Hollandscheveld werkzame organisaties.

Sportsamenwerking

Het project  Sportsamenwerking scholen/verenigingen/buurthuis organiseert een sportmiddag voor de jeugd waar alle sportverenigingen in Hollandscheveld aan meedoen. Ze organiseren proeflessen en zorgen er zo voor dat de kinderen van de basisscholen kennis maken met het sportaanbod in Hollandscheveld. Voor de organisatiekosten ontvingen zij een bijdrage van De Smederijen.

Stoeptegels

tegelsEr is een project opgestart die als doel heeft verspreid in Hollandscheveld op de drukste voetpaden speciale stoeptegels te leggen. Deze stoeptegels worden ontworpen en  beschilderd door de leerlingen van de basisscholen met hulp van  deskundigen en wellicht een groep ouders die mee willen doen. Het gaat om vele tientallen betontegels die de voetpaden een kleurrijke aanblik zullen geven. Initiator van dit project is Annelies Kip. Ze kan rekenen op de medewerking van de basisscholen maar ziet zich ook graag gesteund door meer vrijwilligers die haar kunnen bijstaan in de praktische uitvoering van het plan. Mensen die haar willen helpen kunnen contact met haar opnemen. Tel. 06-11178028.

Beweegtuin

Het idee van de Beweegtuin is een zestal bewegingsapparaten te plaatsen in de nabijheid van WZC Beatrix. De bedoeling is om ouderen de deur uit te krijgen en te laten bewegen op de speciale apparaten. Tegelijkertijd komen de ouderen in contact met elkaar, wordt de eenzaamheid verminderd en ontstaan spontaan allerlei initiatieven onder de ouderen als gevolg van het gezellig samenkomen. De grote stimulator achter dit project is Karina Schonewille. Zij is momenteel heel druk om naast het geld van de Smederijen extra fondsen te verwerven. Het geld van de Smederijen is niet toereikend voor het uitvoeren van het hele plan. Daarom is ze nu ook in gesprek met de Rabobank om een bijdrage te krijgen uit het Rabo-stimuleringsfonds en met het Oranjefonds.  Hiervoor is ook nauwe samenwerking in gang gezet met WZC Beatrix en Sport in Drenthe. Maar Karina is vol goede hoop dat dit project dit jaar nog gestalte krijgt.

Het is de bedoeling dat al deze projecten in 2014 nog worden uitgevoerd. Tegelijkertijd start de Initiatiefgroep Smederijen Hollandscheveld weer met de voorbereidingen voor  2015 waarbij bedenkers van ideeën weer een nieuwe kans krijgen.  Op 22 oktober is er weer een dorpsavond waar iedere Hollandschevelder welkom is. Hier kunnen weer ideeën worden ingediend voor volgend jaar en wellicht komen de uitvoerders van de ideeën van dit jaar ook over  hun vorderingen vertellen.

Binnenkort verschijnt de nieuwsbrief Lopend Vuur huis aan huis in Hollandscheveld waarin u weer van alles over het nieuwe Smederijenjaar wordt verteld. Ook zal de Initiatiefgroep Hollandscheveld van de Smederijen aanwezig zijn op de Hollandscheveldse Jaarmarkt met een kraam waar informatie wordt gegeven. (wordt vervolgd)

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang