Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Dorpscoöperatie moet zorg toegankelijk maken

zorg logoDeze week huis-aan-huisenquête

Door Jeroen Bottema, Hoogeveense Courant

De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Door de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Gemeenten krijgen daarvoor wel minder geld dan het rijk daar nu zelf voor uitgeeft. In Hollandscheveld willen ze problemen voor zijn en een eigen zorgcoöperatie oprichten. Het wordt een spannende maand voor de initiatiefnemers. Subsidies zijn al toegezegd, maar nu moet blijken of er interesse is vanuit het dorp. Dit wordt vanaf maandag gemeten door een enquête die huis aan huis wordt verspreid.

,,Wij zijn erg enthousiast, maar nu moet blijken of er draagvlak in Hollandscheveld is voor zo'n dorpscoöperatie", vertelt Jan de Vries. Samen met Willem Kip, Willem Kleine en Aly Bruins zit hij in de werkgroep Zorg en Welzijn van Plaatselijk Belang Hollandscheveld. De Vries werd anderhalf jaar geleden enthousiast nadat hij op televisie een documentaire had gezien over een zorgcoöperatie in een dorp in Noord-Brabant. ,,Mensen willen het liefst in hun eigen omgeving blijven wonen wanneer ze ouder worden, maar de zorg wordt ook duurder en door de decentralisaties komt er alleen maar minder geld. Daarom moet je slim zijn. Door de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren wordt het mogelijk inwoners langer in Hollandscheveld te laten wonen."

De kern van het plan is dat er een zorgcoördinator actief wordt in Hollandscheveld. Deze coördinator moet als een spin in het web vraag en aanbod op het gebied van zorg samenbrengen. Deze persoon moet onder andere de zorgvragen beter laten aansluiten op de vrijwilligers die in het dorp actief zijn. Bij deze 'klussendienst' valt te denken aan het doen van boodschappen, taxivervoer, tuinonderhoud en kleine klussen in en rond het huis. Ook moet de zorgcoördinator de indicatiestelling voor de WMO en de AWBZ kunnen coördineren. ,,Inwoners van Hollandscheveld moeten straks dus voor alle vragen op het gebied van langdurige zorg bij de coöperatie terecht kunnen", zegt Kip. ,,Je kan natuurlijk nooit voor iedereen voorkomen dat hij of zij niet in Hollandscheveld kan blijven wonen, maar met dit plan wordt de kans wel groter omdat mensen langer de regie over hun eigen leven houden."

Wanneer nu blijkt dat de bevolking van Hollandscheveld enthousiast is over de dorpscoöperatie, kan de werkgroep meteen na de zomervakantie aan de slag om alles concreet te maken. Voorzichtig staat 1 januari 2015 in de agenda als startdatum van het project. ,,Dat is wel een beetje snel", geeft Wim Kleine toe. ,,Dan moeten de voorbereidingen perfect verlopen. Wij willen het vooral goed doen. Dit is een unieke kans."

De financiering van het project lijkt wel goed te zitten. Zo heeft de provincie al een bedrag van 25.000 euro toegezegd vanuit het project Vitaal Platteland. De Vries is hier trots op. ,,Er waren maar liefst 136 subsidieaanvragen voor deze subsidiepot ingediend. Acht kwamen in aanmerking voor de maximale subsidie. Volgens de medewerker van de provincie is er fel gediscussieerd waar het geld naartoe moest gaan behalve over één project en dat was de onze. De provincie was er meteen heel enthousiast over", aldus De Vries. ,,Ook de gemeente is enthousiast. Bij het verkiezingsdebat in Hollandscheveld werd het plan omarmd door alle partijen en ook voormalig wethouder Klaas Smid heeft alle steun toegezegd. De verkiezingen zijn nu geweest en er zit een andere wethouder, maar ik verwacht dat de steun voor het project zal blijven."

Alle lichten lijken op groen te staan om in Hollandscheveld met een dorpscoöperatie te beginnen. Het woord is nu aan de inwoners van het dorp zelf. De enquête die maandag huis aan huis verspreid wordt is niet alleen bedoeld om te peilen of er in Hollandscheveld behoefte is aan zo'n organisatie en voor hoeveel euro men er lid van wil worden. Ook worden de zorgbehoeften geïnventariseerd en worden alvast vrijwilligers geworven voor verschillende klusjes. De enquête kan tot 23 mei worden ingeleverd via de post, de website Puurhollandscheveld.nl en bij de inleverpunten in het dorp. Ook worden er op 12 en 14 mei inloopavonden over de dorpscoöperatie in 't Anker gehouden. De Vries: ,,Wij zijn enthousiast over de plannen, nu is het aan de inwoners van Hollandscheveld."   

Denkt u wel aan het invullen van de enquête? Dit kan heel eenvoudig online op deze website.

Kijk op de homepagina.

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang