Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

PB

Woensdagavond 21 mei houdt de Vereniging Hollandscheveld (Plaatselijk Belang) haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in Dorpscentrum ’t Anker en begint om 19.30.
Op de agenda staat:

1.      Opening

2.     Notulen van de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van 15 mei         2013

3.      Ingekomen en uitgegane stukken

4.      Mededelingen

5.      Financieel resultaat 2013

a     Bespreking jaarverslag van de penningmeester en jaarrekening 2013

b      Verslag van de Kascontrolecommissie

c      Voorstel goedkeuring jaarverslag van de penningmeester en vaststelling           jaarrekening 2013

6.      Voorstel vaststellen begroting 2014

7.     Voorstel goedkeuring jaarverslag van de secretaris

Goedkeuring van de punten 5 en 7 strekken het bestuur tot décharge.

8..      Bestuursverkiezing

Volgens het door het bestuur vastgestelde rooster zijn aftredend:

Jan de Vries (niet-herkiesbaar),

Marina Fieten (herkiesbaar)

Grietje Stevens (niet-herkiesbaar).  

Het bestuur stelt het zittende en herkiesbare bestuurslid Marina Fieten kandidaat.

In de vacatures Jan de Vries en Grietjes Stevens stelt het bestuur respectievelijk kandidaat Mark Tuit en Peter Dekker.

Tussentijds treedt Diane Kleine als bestuurslid af.

In deze vacature  wordt door het bestuur kandidaat gesteld Nina Velema.

Leden kunnen tot de aanvang van de vergadering ook kandidaten stellen.

9.      Benoeming kascontrolecommissie

10..  Rondvraag

11.  Sluiting

Plaatselijk Belang Hollandscheveld heeft weer een druk jaar achter de rug. Op allerlei gebieden werden er initiatieven ontplooid die als uiteindelijk doel hebben het leven en welzijn in Hollandscheveld te vergroten. Dit gebeurde vaak in de vorm van speciaal geformeerde werkgroepen die veelal bestaan uit bestuursleden van Plaatselijk Belang aangevuld met enthousiaste dorpsbewoners die hetzelfde doel voor ogen hebben als Plaatselijk Belang.

De verschillende werkgroepen hielden zich o.a. bezig met de reconstructie van Het Hoekje, waarvan de voorbereidingen nu in de eindfase zijn, Recreatie en Toerisme, een Cultuurhistorische wandelroute met verhalenpaal, de gemeenschappelijke website www.puurhollandscheveld.nl en de Dorps Coöperatie Zorg en Welzijn.

Plaatselijk Belang organiseerde een bezoek van gedeputeerde Ard van der Tuuk aan Hollandscheveld en maakte zich voor de zoveelste keer sterk voor het doortrekken van de Mr. Cramerweg.
Verder waren ze druk met de reconstructie van de Riegshoogtendijk waarmee in augustus wordt begonnen en met de bouw van de nieuwe seniorenwoningen naast Beatrix die nu in aanbouw zijn.

Ook maakten ze zich sterk voor het behoud van de oude graven op de begraafplaats en ze waren actief bezig met de gemeenteraadsverkiezingen o.a. door het houden van een verkiezingsavond.

Voor het uitgebreide Jaarverslag 2014 klik hier 

Voor de notulen van de vorige ledenvergadering klik hier.

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang