Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Samenwerken in Hollandscheveld bloeit als nooit tevoren

samenwerken 2Soms wordt er wel eens gesuggereerd dat er in Hollandscheveld niet voldoende wordt samengewerkt.

Niets is echter minder waar! Er wordt in ons dorp meer samengewerkt dan ooit tevoren. Plaatselijk Belang, de Zakenclub, de Activiteitencommissie ’t Oekie, sportverenigingen, kerken, maatschappelijke organisaties, ze zijn allemaal vreselijk  druk bezig met het samenwerken met elkaar op alle denkbare gebieden.

Mooi voorbeeld hiervan is de Zorg Coöperatie waarmee Plaatselijk Belang op dit moment heel intensief bezig is samen met tal van andere organisaties in ons dorp. De verschuiving van financiering en uitvoering van zorgtaken van het rijk naar de gemeente noopt tot een complete kanteling van het zorgstelsel. Om te voorkomen dat straks een grote groep zorgbehoeftigen tussen de wal en het schip raakt heeft Plaatselijk Belang Hollandscheveld het initiatief genomen om te trachten een zorg coöperatie  op dorpsniveau op te richten. Dat dit initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd blijkt wel uit het feit dat de initiatiefgroep, bestaand uit Jan de Vries, Wim Kleine en Willem Kip, de beschikking heeft gekregen uit een tweetal substantiële subsidies van in totaal € 40.000,00 waarmee de aanloop tot en de oprichting van de coöperatie kan worden bekostigd. Er is inmiddels samenwerking gezocht met tal van maatschappelijke organisaties in het dorp en met professionele instanties in Hollandscheveld die werkzaam zijn in het spectrum van de zorg en de eerste gezamenlijke bijeenkomsten zijn geweest, met heel positieve vooruitzichten. En door middel van de Zorg enquête wordt nu samenwerking gezocht met de inwoners van het dorp.

De zakenmensen in Hollandscheveld werken op vele gebieden heel nauw met elkaar samen binnen de Zakenvereniging Hollandscheveld en het winkelierscollectief Bruisend Hoekje werkt heel nauw samen d.m.v. gezamenlijke wekelijkse acties bij de winkels aan Het Hoekje. De zakenclub werkt nauw samen met ’t Oekie, Plaatselijk Belang, de werkgroep Toerisme en de werkgroep Dorpsverfraaiing.

swEr zijn onder de paraplu van  Plaatselijke Belang verschillende werkgroepen ,  bestaand uit bestuursleden van Plaatselijk Belang en diverse particulieren, actief in het dorp waaronder de werkgroep Dorpsverfraaiing en Veiligheid die door bijvoorbeeld het ophangen  en onderhouden door vrijwilligers van bloembakken aan Het Hoekje en het  opruimen van zwerfafval het aanzicht en leefbaarheid van Hollandscheveld proberen te verbeteren en hiervoor prima samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en bedrijven.
De werkgroep Toerisme en PR/Communicatie is al tijden bezig Hollandscheveld zich beter te laten profileren, ook bij bezoekers van buiten het dorp, door bijvoorbeeld het ontwikkelen van educatieve wandelroutes, het plaatsen van een verhalenpaal,  het inrichten van een Toeristisch Informatiepunt, het uitbrengen van foldermateriaal over Hollandscheveld, het actualiseren en uitgeven van het Toeristisch Handboek voor Hollandscheveld “Wies op stap” en het lanceren, beheren en actualiseren van de informatieve website www.puurhollandscheveld.nl die met informatie en nieuwtjes over het dorp de inwoners van Hollandscheveld en toeristen wil informeren over het wel en wee in het dorp.
De werkgroep Reconstructie Het Hoekje wist dankzij intensieve samenwerking met de winkeliers aan Het Hoekje en de gemeente te bereiken dat binnenkort de winkelstraat volledig op de schop gaat en we straks weer jaren vooruit kunnen met een modern en duurzaam centrum.
De werkgroep reconstructie Riegshoogtendijk bereikte  door nauwe samenwerking met de gemeente en de aanwonenden van de Rieg dat in augustus een aanvang wordt gemaakt met een totale vernieuwing van deze straat.

Dorpscentrum ’t Anker bloeit als nooit tevoren. Dankzij de perfecte samenwerking tussen enthousiaste inwoners van Hollandscheveld en Plaatselijk Belang kon  bijna twee jaar geleden het dorpscentrum weer nieuw leven worden ingeblazen en dankzij de onderlinge samenwerking tussen het bestuur van ’t Anker, evenementencommissies, cursuscommissies, gebruikers en tientallen vrijwilligers draait ’t Anker op volle toeren en dreigt uit haar jasje te groeien.

De kerken in Hollandscheveld werken veel samen door bijvoorbeeld gezamenlijke diensten te houden voor zowel ouderen als de jeugd. De voetbalverenigingen HODO en Hollandscheveld hebben al jaren geleden elkaar gevonden in de samenvoeging van hun  jeugdteams in HH ’97 en ontmoeten elkaar twee keer per jaar in een gezamenlijk overleg over samenwerking, er is een intensieve samenwerking tussen de scholen, sportverenigingen en ’t Anker in het project Sportsamenwerking Hollandscheveld, WZC Beatrix werkt heel nauw samen met 150 vrijwilligers en tal van instanties op het gebied van de zorg, de 1e lijns gezondheidszorg in Hollandscheveld zetelt onder één dak en de verschillende disciplines werken op alle fronten samen,  de Jeu de Boulesvereniging ’t Diekie vond samenwerking met HODO en delen de accommodatie, de Activiteitencommissie werkt samen met allerlei Hollandscheveldse verenigingen en instanties, het Jeugdcentrum floreert dankzij de samenwerking met allerlei  gebruikers, WZC Beatrix werkt nauw samen met Plaatselijk Belang voor het realiseren van een verbindingsgang tussen Beatrix en de nieuwe appartementen.

En zo  kunnen we nog wel even doorgaan, er zijn voorbeelden te over. Kortom, aan samenwerking in Hollandscheveld is zeker geen gebrek. Maar het zijn veelal samenwerkingsverbanden die veel mensen  ontgaan of waarvan men het bestaan niet vermoedt.

Dat er in Hollandscheveld nogal wat schort aan samenwerking is dus zeker niet waar. In tegendeel. De samenwerking in Hollandscheveld bloeit als nooit tevoren. En dit zal zonder twijfel  als het aan de enthousiaste, uitstekend samenwerkende mensen in het dorp ligt ook zo blijven. Dankzij de positieve opstelling van veel Hollandscheveldse instellingen en organisaties wordt er heel veel samengewerkt. En dit zijn de dingen die een dorp mooier maken, de leefbaarheid ten goede komt, maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat door samen te werken aan een mooier dorp de leefbaarheid zo veel waardevoller wordt. Vooral voor die werkers, die er met elkaar de schouders onderzetten.

 

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang