Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Reconstructie Het Hoekje dupe van jojobeleid gemeente?

hoekjeDe financiële huishouding van de gemeente Hoogeveen kan er de oorzaak van zijn dat de reconstructie van Het Hoekje, waarvoor de plannen al in een vergevorderd stadium zijn, niet doorgaat. Hoewel de kans zeer klein wordt geacht kan er toch nog roet in het eten worden gegooid.

Vanwege de zeer onzekere situatie t.a.v. de zorgtaken die met ingang van volgend jaar naar de gemeente komen, en de financiële gevolgen daarvan, heeft de gemeente besloten alle ophanden zijnde projecten binnen de gemeente waarvoor nog geen concrete contracten zijn aangegaan in de ijskast te zetten. Alleen die projecten gaan door welke onontkoombaar zijn en waarbij afblazen van het project een financiële strop zou betekenen. Ook projecten met de z.g. status Prioriteit 1 blijven buiten schot. Voor de gemeente valt de reconstructie van Het Hoekje voor dit moment  in Prioriteit 3, hetgeen een pas op de plaats betekent.
“We willen ten allen tijde voorkomen dat de gemeente in financiële problemen komt vanwege de naar ons toegeschoven zorgtaken en de daarmee gepaard gaande grote financiële uitgaven”, aldus wethouder Jan Steenbergen. “Wij beseffen heel goed dat wij een grote morele verplichting hebben jegens Hollandscheveld en Het Hoekje en we zullen er dan ook alles aan doen dit project door te laten gaan. We gaan gewoon verder met de voorbereidingen maar alles zal afhangen van de definitieve programmabegroting die in november wordt bekendgemaakt  en we zicht hebben op de financiële situatie van de gemeente”.

Op 3 juli aanstaande zal tijdens de raadsvergadering worden besloten of de reconstructie van Het Hoekje de status Prioriteit 1 krijgt en daarmee niets een zekere uitvoering van de plannen op korte termijn meer in de weg kan staan. Gezien echter de opstelling en toezeggingen  van de coalitiepartijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kan het niet anders dan dat de overgrote meerderheid van de raad partij gaat kiezen voor het Hoekje en de plannen plaatsen in de categorie waar het thuis hoort n.l. bovenaan de prioriteitenlijst. De politiek zou zich oneindig belachelijk maken indien dit niet het geval zou zijn.

De 1e reactie hierop van Plaatselijk Belang luidt als volgt:

 De wethouders CDA en Gemeentebelangen tappen uit een heel ander vaatje  dan ze vóór de verkiezingen als lijsttrekkers deden. Als lijsttrekkers beloofden de huidige wethouders Anno Wietze Hiemstra en Jan Steenbergen de bevolking van Hollandscheveld tijdens een verkiezingsbijeenkomst in ’t Anker met grote stelligheid dat het Hoekje een opknapbeurt zou krijgen die desnoods het dubbele zou mogen kosten van het bedrag  dat al vastlag in de begroting. Dit bedrag mocht oplopen tot 1.2 miljoen om van het Hoekje echt werk te kunnen maken. Nu beide partijen de meerderheid in het college hebben en de beide lijsttrekkers hiervan deel uit maken trekken ze ‘de hakken in de wal’. Het Hoekje is in de Voorjaarsnota in rangorde ingedeeld in de 3e en laatste categorie om voor uitvoering in aanmerking te komen. De uitvoering wordt afhankelijk gesteld van een gezonde financiële situatie van de gemeente, die is nu nog te onzeker, aldus het college.  ‘Onbegrijpelijk’, is de reactie van Plaatselijk Belang, alsof die onzekerheid er vóór de verkiezingen in maart niet was. Toezeggingen vóór de verkiezingen en een bevestiging hiervan in het collegeprogramma, waarvan de inkt nauwelijks droog is, bieden dus geen enkele garantie. Plaatselijk Belang en de Zakenclub gaan er voorlopig vanuit dat de gemeenteraad op 3 juli meer waarde hecht aan geloofwaardigheid van ‘de politiek’ en wel verantwoordelijkheid zal nemen voor beloftes die ze vóór de verkiezingen hebben gedaan. Helemaal te gek voor woorden is, dat het bedrag van ruim 6 ton dat al vastlag in de begroting, nu ook op losse schroeven staat. Dit is een jojo beleid van jewelste, aldus  PB.

Donderdagavond hebben Plaatselijk Belang en de Zakenclub overleg over vervolgstappen.

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang