Welkom

Puurhollandscheveld.nl

is een verzamelplaats op internet voor verenigingen en bedrijven die gevestigd zijn in ons mooie dorp Hollandscheveld. Een br

Lees meer...

Twitter

Ze dronken een glas, deden een plas en . . . . . . . . . . .

IMG 5948Donderdagmiddag om half vijf begon de gemeenteraad de discussie over de Voorjaarsnota. Wekenlang was er al veel over gesproken en geschreven, want het college had in de Voorjaarsnota een aantal projecten, die sowieso door zouden gaan in de “wacht” gezet. In ieder geval tot november. Dan zou bekeken worden of het financieel verantwoord is om deze projecten alsnog in de begroting op te nemen. De directe betrokkenen pikten dat niet. Men vond dat uitstel te veel onzekerheid met zich mee bracht.

Aan het begin van de raadsvergadering vonden veel raadsfracties dat ook. Bijna elke fractie stelde wel een amendement of een motie in het verschiet, waarin zou worden gepleit voor meer zekerheid over het doorgaan van een aantal projecten, waaronder de reconstructie van het Hoekje. Er werden richting het college grote woorden gebruikt als betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, zowel door een aantal fracties als door de insprekers, zoals Henk Zomer als voorzitter van de Vereniging Hollandscheveld.

Wethouder Anno Wietze Hiemstra zei in zijn reactie dat het college zich niet in deze grote woorden herkende. Hij beloofde de raad, dat het college er alles aan zal doen de projecten  uit de wachtrij te halen en ze in november alsnog in de begroting op te voeren. Tenzij . . .dit financieel niet kan.

Na een schorsing van ongeveer 20 minuten bleek, dat alle raadsfracties hierin vertrouwen hadden. Zij hadden tijdens de schorsing met elkaar vastgesteld geen moties of amendementen te zullen indienen. Het blijft voor een buitenstaander een raadsel hoe snel er zo’n eensgezindheid kan ontstaan.   

De zaak bleef dus zoals die was.

Hollandscheveld heeft nu de zekerheid dat ze tot november moet wachten of het Hoekje echt op de schop gaat.

Hieronder de volledige tekst die Henk Zomer als voorzitter van de Vereniging Hollandscheveld in de raadsvergadering heeft uitgesproken.

 

Het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld had met het oog op de komende raadsverkiezingen in maart een lijsttrekkersdebat georganiseerd. Het was 19 februari. Het werd een gedenkwaardige avond. Na afloop konden wij vaststellen, dat “de verkiezingsavond voor Hollandscheveld winst had opgeleverd”. Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen.

Bijna 2 jaar lang hadden we het college en uw raad erop gewezen dat het beschikbaar gestelde budget van 5 ton te weinig is om van het Hoekje iets goeds te maken. Wij hebben bijna 2 jaar lang er bij college en raad op aangedrongen het budget van 5 ton te verhogen. Een schetsontwerp van vorig jaar werd globaal becijferd op 1.2 miljoen euro. Wij moesten ons maar zien te redden met 5 ton en € 125.000,00 BDU subsidie. Het ontwerp moest noodgedwongen aangepast worden aan dit bedrag. Er was voor de bewoners al een inloopavond gepland in februari 2014 om het aangepaste ontwerp te presenteren. Daarna zou het ontwerp panklaar worden gemaakt voor de aanbestedingsprocedure.

Toen kwam de verkiezingsavond op 19 februari.

Een aantal lijsttrekkers kwam toen opeens met de spontane toezegging op de proppen, dat zij bovenop het al beschikbare bedrag van 5 ton maximaal nog eens 6 ton wilden bijtellen. Het oorspronkelijke schetsontwerp uit het voorjaar van 2013 moest doorgaan. Anno Wietze Hiemstra, de lijsttrekker van het CDA ging hierbij voorop. Hij zei het nog zo mooi: “Hollandscheveld verdient meer”, zei hij. Bij voorkeur met extra subsidie, maar desnoods uit eigen middelen. Parmantig sprak hij deze woorden uit zonder enige aarzeling, zonder te blikken of te blozen glashard en onomwonden in bijzijn van inwoners en pers. De lijsttrekker van Gemeentebelangen, Jan Steenbergen sloot zich hier van harte bij aan, evenals de lijsttrekker van de PvdA.  Hoewel enigszins terughoudender, stonden  de andere lijsttrekkers ook sympathiek tegenover de plannen om van het Hoekje iets goeds te maken. Van enige onzekerheid omtrent een onzekere financiële situatie was op 19 februari bij de desbetreffende lijsttrekkers niets te bespeuren.

Over het Hoekje staat nu in het collegeprogramma, dat bij het beter onderhouden van wegen en fietspaden ook een kwalitatief goede opknapbeurt van het Hoekje past. We zetten in op het verkrijgen van subsidie en anders zorgen we zelf voor een opwaardering van het huidige plan. Aldus het collegeprogramma.

Deze tekst ligt in lijn met de beloftes die 2 collegeleden op 19 februari deden. Wij hadden er alle vertrouwen in dat het helemaal goed zou komen met het Hoekje.

Dit vertrouwen kon bij ons helemaal niet meer kapot, toen wethouder Steenbergen in een gesprek met ons op 21 mei groen licht gaf om het project te herstarten en als projectorganisatie te gaan werken aan een opgewaardeerd plan. Er werd afgesproken, dat dit plan in het najaar klaar ligt om dan de aanbestedingsprocedure te doorlopen. Door de wethouder werd gesteld dat In maart/april 2015 de schop in de grond zal gaan.

Maar nog geen 3 weken later kregen wij de uitnodiging om op 6 juni bij wethouder Steenbergen te verschijnen. Wij kregen toen de mededeling dat het hele project in de Voorjaarsnota on hold is gezet en dat het beschikbare bedrag van 5 ton voor het Hoekje ook is weggepoetst. Wij hoefden ons eigenlijk geen zorgen te maken, want hij schatte in dat de kans van het niet doorgaan van het Hoekje maar 1% is. Bij de begroting in november zou het allemaal wel goed komen, zei de wethouder. Als je terugdenkt aan de belofte van de heer Steenbergen op 19 februari, dan zet je hier ook de nodige vraagtekens bij.

Regeren is vooruit zien wordt er gezegd. Maar dit college kijkt blijkbaar nog geen 3 weken vooruit.

In het collegeprogramma gebruikt het college mooie woorden als fatsoen, respect en vertrouwen.

1.       Het college wil met fatsoen en respect met elkaar omgaan. 

2.       Het college wil werken vanuit vertrouwen.

3.       Als mensen dit vertrouwen beschamen, zal het college ze daarop aanspreken.

Zij wel, denk je dan.  

Maar wij als inwoners dan, als het college het vertrouwen van ons beschaamt?

Leden van de raad,

wij rekenen er op dat u er voor zorgt dat het college dezelfde fatsoensregels nakomt, die zij ook van de inwoners verwacht en dat u anders het college hierop aanspreekt.  

 

Het mankeert aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid, nu door het college op een bruuske wijze aan de kant worden geschoven:

1.       Raadsbesluiten uit het verleden,

2.       Beloftes die voor de verkiezingen werden gedaan,

3.       Een spiksplinter nieuw collegeprogramma en

4.       Het groene licht dat nog op 21 mei werd gegeven voor een opgewaardeerd plan van het Hoekje,

Naar ons oordeel hoort het Hoekje in de Voorjaarsnota te vallen onder de categorie Onontkoombare investeringen. Niet omdat de gemeente anders een schadeclaim aan de broek zal krijgen. Wel omdat indeling van het Hoekje in één van de beide andere categorieën betekent, dat het college fatsoen, respect en vertrouwen met voeten treedt. En daarom onverantwoord omspringt met onze democratische waarden. Wij vertrouwen erop dat uw raad hier net zo over denkt.

Er is voor het college moreel geen millimeter ruimte om het Hoekje door te schuiven naar november en zo lang te laten bungelen.

 

Het enige punt dat door het college nu voor de move wordt gebruikt is de financiële onzekerheid die ze als argument opvoert. Maar die onzekerheid is niet groter dan op 19 februari. Dus is dit geen argument. Er zijn geen omstandigheden waar het college zich achter kan verschuilen. Een financiële tegenvaller, waar het college vorige week mee naar buiten kwam doet hier niets aan af. Dat dit, in de huidige tijd, geen meevaller zou worden, had men ook in februari al kunnen bedenken.

Nog afgezien van fatsoen, respect en vertrouwen zouden zichzelf enigszins respecterende collegeleden, die kortgeleden als lijsttrekkers zo’n grote broek aantrokken, zelfs niet eens moeten willen overwegen om het project het Hoekje on hold te zetten.

Het is een beschamende vertoning als je wethouder Hiemstra in een interview voor rtv Drenthe vorige week hoort zeggen, dat het financiële risico van een project als het Hoekje bij de raad ligt. Wethouder Hiemstra en met hem ook wethouder Steenbergen hebben al op 19 februari  dat risico zelf genomen. Nu zij dat risico kennelijk willen afschuiven en willen neerleggen bij de raad, getuigt dit van weinig politieke moed en van bestuurlijke zwakte. Waar zijn die zelfverzekerde en moedige lijsttrekkers van CDA en Gemeentebelangen gebleven, die ons op 19 februari onvoorwaardelijk een revitalisering van het Hoekje beloofden, waarvan de kosten maximaal mochten oplopen tot 1.2 miljoen euro? Samen vertegenwoordigen zij een meerderheid in het college!!!

Leden van de raad,

wij doen een dringend beroep op u om er als gemeenteraad voor te zorgen dat het college een halt wordt toegeroepen opdat niet op deze rampzalige weg wordt doorgegaan en we ‘morgen’ ook weer verder kunnen met het Hoekje.

Dank u voor uw aandacht.

Henk Zomer

Voorzitter Vereniging Hollandscheveld

 

 

Puurhollandscheveld.nl is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Zakenclub van Hollandscheveld, Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang en stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie.

We gebruiken cookies bij de PuurHollandscheveld

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We doen dat middels deze cookiewall. Lees meer

Ja, ik accepteer cookies

Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Stichting Aktiviteitencommissie 't Oekie

Ondernemersvereniging Hollandscheveld

ondver

Verening Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang